93 woningen Sint Maartenspoort – Maastricht

Teeken Beckers architecten voert in opdracht van Woonstichting Servatius het ontwerp uit voor het groot onderhoud, restauratie en energetische verbeteringen aan 93 sociale huurwoningen in de wijk Sint Maartenspoort in Maastricht. Het gaat om 18 eengezinswoningen en 75 duplexwoningen gelegen aan de Parallelweg, Coclerstraat, Tischbeinstraat, Theodoor Schaepkensstraat en Van den Berghstraat. Het gaat om woningen uit 1910, destijds als eerste sociale huurwoningen gebouwd in Maastricht.

De woningen gaan tijdens de verduurzaming van een gemiddeld energielabel D/E naar een zuinig energielabel A. Om dit energielabel te bereiken, worden daken en gevels geïsoleerd en worden alle ramen voorzien van HR++ beglazing. Daarnaast wordt een CO-gestuurde mechanische ventilatie geplaatst, waardoor de luchtkwaliteit en het wooncomfort van de woning enorm verbetert.

Bijzonder aan dit project is de monumentale waarde van de woningen. Tijdens de woningverbetering wordt daarom veel aandacht besteed aan het behouden van de architectuurstijl en worden de woningen in oude glorie hersteld. Zo zijn getoogde kozijnen uitgezocht die aansluiten bij de oorspronkelijke detaillering van de woningen. Daarnaast krijgt de wijk straks een frisse uitstraling door de gereinigde gevels, vernieuwd knipvoegwerk en de gerestaureerde zinken dakkapellen.

Het stadsblok in de wijk Sint Maartenspoort langs het spoor is omgeven door Parallelweg, Coclerstraat, Tischbeinstraat, Theodoor Schaepkensstraat en Van den Berghstraat. De vlakbij gelegen straten Wilhelminasingel en Alexander Battalaan zijn bekend vanwege hun uitzonderlijk statige panden die typerend zijn voor dit deel van de stad.

Deze grandeur is voor een deel middels materiaalgebruik en subtiele detaillering in de architectuur van de 93 huurwoningen verwerkt. De woningen die rond 1910 zijn gebouwd waren één van de eerste woningen die volgens de richtlijnen van De Nieuwe Woningwet 1901 in Maastricht werden gebouwd. Nu zijn de woningen in dit deel van de stad op de particuliere markt zeer gewild en bijna onbetaalbaar.

Het zijn typische stadswoningen gelegen op een strategische plek bij het centrum en het station. Voor de verhuur zijn ze zeer geschikt en, mits het voorzieningenpijl up-to-date is, zeer gewild. De panden verkeerden in een enigszins desolate toestand. Door een aantal aanpassingen in de laatste decennia waren de authentieke details met hun kwaliteit deels teniet gedaan, bijvoorbeeld de kunststof kozijnen, Trespa boeiboorden en de Trespa paneelvullingen boven de ramen.

In de wijk treft men de mooiste voorbeelden aan van vullingen boven de ramen met metselwerkverbanden of betonnen prefab rozetten. Vaak ook gewoon de ramen volledig binnen de metselwerksparing vullend met een getoogd raam. Het voegwerk verkeerde echter in slechte staat. Door deze waardevolle details en materialisaties terug te brengen is dit stadsblok in ere hersteld en is het een visitekaartje voor het meer dan 100-jarige hoog kwalitatieve sociale huurbeleid van Woningstichting Servatius.

De volgende zaken zijn onder andere aangepakt en in oude luister hersteld, met als resultaat dat hier weer een pareltje van Maastrichtse stadsontwikkeling staat dat nu tot courant vastgoedobject is opgewaardeerd en voor een lange periode weer kan worden verhuurd:

  • De houten kozijnen met een detaillering die aansluit bij de identiteit van de panden.
  • Het voegwerk dat je ook bij de omringende reeds opgeknapte panden ziet in de vorm van knipvoegen toepassen.
  • De goten met klossen uitvoeren met profilering in hout.
  • De dakramen uitvoeren in het velux dakraam type classico met tussenstijl die bij dit soort panden vaak wordt toegepast.
  • De Trespa panelen uit het gevelbeeld verwijderen. Penanten op een slimme manier in geprefabriceerde, geïsoleerde elementen uitvoeren.
  • Zinken hemelwaterafvoeren toepassen.
  • De gevels schoonmaken c.q. wassen om de vervuiling die door de ligging aan het spoor is opgetreden te verwijderen maar niet stralen dat zou de steen te erg aantasten.
  • Nieuwe geprofileerde voordeuren op de plaatsen waar de vlakke deuren zitten.
  • Volledige isolering van de woning.
  • De natuursteenrand renoveren.

Dit zijn zaken die met name de karakteristiek en sfeer bepalen van dit stadsblok en maken dat dit pareltje van Maastrichtse sociale woningbouw weer glanst.

Door toepassing van nieuwe technieken heeft het woongenot eveneens een grote kwaliteitsimpuls gekregen en zijn de woningen verduurzaamd. Een maatregel met hoog rendement is de toepassing van triple beglazing aan de Parallelweg grenzend aan het spoor. Een ingreep die niet alleen energiebesparend is maar tevens het geluidsniveau in de woning verlaagd en daarmee de overlast verminderd.

Voor de gemeente is het van groot belang dat andere partijen in de lijn van de ontwikkelingen rondom het station investeren in dit stukje binnenstad. Servatius doet dat in het belang van zijn huurders, burgers van Maastricht die deze plek in de stad zeer waarderen.